Provozní podmínky pro kurzy masáží

 

Přihlášení a platba:

Přihlášení můžete provést přímo v našem rezervačním online systému v části "masérské kurzy". Instrukce k platbě obdržíte během Vaší rezervace. Rezervace je platná až po zaplacení kurzovného. Kurzovné je přenosné na jiného člověka.

Zrušení, změna termínu kurzu:

Před zaplacením kurzovného se můžete odhlásit v rezervačním systému či telefonicky. Změna termínu, nebo převedení na jiný termín kurzu je možné nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. Při zrušení rezervace nejpozději 7 dní před začátkem kurzu Vám vrátíme kurzovné ponížené o manipulační poplatek 500 Kč.

Pokud účastník zruší svou účast méně než 7 dní před konáním kurzu nebo v průběhu kurzu, jeho platba za kurz je nevratná a nepřeveditelná na jiný termín. Je možné poslat za sebe jinou osobu či oznámit situaci Studiu Shanti - masáže Zlín, které zjistí, zdali nejsou přihlášeni na daný kurz náhradnici.