Kraniosakrální biodynamika

     Kraniosakrální biodynamika(KSB)

neboli  biodynamická kraniosakrální terapie, je celostní metoda, jež podporuje vnitřní moudrost těla a jeho schopnost nalezení rovnováhy a zdraví. Česky by se dala nazvat  „uzdravování hlubokým klidem“. Působí v rovině tělesné, psychické i duchovní.

KSB vychází z kraniosakrální osteopatie, která se zaměřuje na tělesné struktury a jejich omezení, nerovnováhy a patologie. O rozvoj KSB se významně zasloužili Dr. Sutherland a Dr. Becker, kteří po osteopatickém ošetření tisíců pacientů zjistili, že pohyb struktur je výsledkem působení hlubších sil  a že síly, které jsou v systému člověka přítomné,  jsou aspekty, s nimiž je potřeba spolupracovat. Začali těmto silám naslouchat a nazvali je Dech života.

Dech života jsou tedy životodárné, vrozené, dynamické síly, které člověka neustále utvářejí. Projev Dechu života je energetická pulzace těla, která je nezávislá na respiraci plic a která se nedá ovlivnit naší vůlí. Tato životní síla ovlivňuje fungování každé buňky a zprostředkovává v každém okamžiku tu nejlepší rovnováhu a je tedy projevem Zdraví.

Zdraví není stavem, ale silou, která v nás proudí celý život.

Během života se nejrůznějšími okolnostmi (úrazy, nemoci, stres, chemické poškození, obecně psychická i fyzická traumata) může pohyb životní síly narušit, tělo reaguje napětím a stažením a vytváří se blokáda, která mj. blokuje léčivé zdroje. Buňky zde mění svou strukturu i metabolické funkce a začínají fungovat jinak.  Při KSB vstupujeme do kontaktu s Dechem života, který pracuje pod symptomy a tímto způsobem pracujeme přímo s příčinou problému, nikoli s následkem. KSB vytváří prostor pro obnovení zdravého pohybu životní energie, napěťové vzorce se mohou rozpustit a energie, jež byla blokovaná, se může uvolnit.

Při ošetření biodynamickým způsobem se tedy zaměřujeme k lidské bytosti celostně a naše pozornost se neorientuje jen na fyzické tělo, ale i na celé biopole.

Pomocí jemného doteku, naslouchající přítomnosti a hlubokého klidu podporujeme aktivaci vnitřního léčebného procesu a odevzdáváme se principu, který nás přesahuje a zároveň je naší součástí.

Biodynamika je podstata života sama o sobě.


Jak probíhá samotná terapie?
Při typické terapii klient leží v pohodlném oblečení na lehátku. Dovedností terapeuta je být pro klienta plně přítomen a naslouchat jeho procesu bez hodnocení, posuzování a očekávání, jak by to v těle "mělo být". Hlavním záměrem je dát prostor Zdraví. Biodynamická potence (životní síla, energie) podle vlastní moudrosti sama volí, ve kterém místě těla chce pracovat. 

Jak dlouho terapie trvá a jak často ji mám opakovat?
Délka terapie je obvykle 50-70 minut. Po terapii se tělo až 72 hodin "přeuspořádává", buďte v této době k sobě šetrní a dostatečně pijte. Pro řešení vážnějších zdravotních obtíží se doporučuje série 6 - 10 ošetření v kratším časovém odstupu (1 - 2 týdny). 

Protože je KSB celostní metoda, dá se použít na jakékoliv tělesní či psyhické obtíže.