Ženská terapie Mohendžodáro

Ženská masážní terapie Mohendžodáro

Masážní terapie Mohendžodáro jsou masáže určené pro ženy. Jsou různé typy masáží, ale masážní terapie Mohendžodáro se specializují na ženy. Všechny postupy při masážích zohledňují jednak individuální stav jednotlivce a jednak ženské tělo jako takové. Ženské tělo je anatomicky podobné mužskému tělu, ale senzitivita, míra potřeb, energetická funkce je jiná než u mužů. Při určitém stavu uvolnění se projevuje jiná emocionalita těla. Tělo generuje zvláštní citlivé body, které mají vliv na ženské emoce, prožitky a schopnost extatických a orgasmických zážitků. Masážní terapie Mohendžodáro zároveň podporují přirozenou psychiku ženy. Opírají se o starodávné umění tantrické jógy. Transformační psychologie, kterou používáme v Mohendžodáru, definuje ženské vlastnosti, ženskou intimitu do devíti aspektů. Masážní terapie Mohendžodáro vlastně jsou citlivou syntézou práce s ženským tělem, emocemi, psychikou a vědomím.

Jak se zaměření na ženské vlastnosti promítá do formy a obsahu masáží?

Mnoha způsoby. Námi vytvořené postupy a know-how jsou obecně pro ženu nejvhodnější.   Uvolnění ženského těla souvisí s psychickým uvolněním, které je součástí postupů. Mohendžodáro používá mapy jednotlivých aspektů ženy, vycházející z toho, že různá místa na těle podporují různý efekt. Tyto mapy žádný jiný způsob masáží nepoužívá a jsou malým tajemstvím tohoto umění. Dalším konkrétním způsobem je využívání dávného a dnes pro ženu velmi cenného systému devíti čaker. Zapomenuté umění devíti energetických center a jejich vazeb se zhmotňuje v masážních terapiích Mohendžodáro.

Masážní terapie Mohendžodáro využívají rovněž umění pochopení principu polarity čaker. Některé čakry mají ženskou polaritu, jiné mužskou. Stejně tak se polarizuje i lidské tělo. V neposlední řadě se zde pracuje se zdroji Kundalini energie, ženské tělo má jinou formu využívání svého zdroje. Fenoménem je také zaměření na psychickou sílu Vnitřní žena. To se projevuje mimo jiné tím, že každá masérka projde ženskými meditacemi Mohendžodáro a alespoň základními formami tantrické jógy. Výsledkem je to, že při masáži je sama přirozeným zdrojem ženství.

 Jak terapie probíhá? (délka obvykle 85min)

Uděláme pětiminutový rozhovor o tom, co budeme dělat

Jeden ze pedálních testů pro  masáže Mohendžodáro – dechový test

Dále test dotykem stresových zón

Test pohyblivosti kloubů

Pětiminutovou relaxaci  vsedě

Energetické odblokování vsedě na židli bez hudby (je bez oleje, na sucho, klientka může být v oblečení, malý prostředek – velký účinek)

Terapeutka nejdříve udělá sobě jako autotechniku, pak klientce. Dochází k rezonanci, při autotechnice se určitý efekt přenáší i na klientku

Harmonizační masáž Mohendžodáro -  Radharání vsedě 30 minut - hlava, ruce (olejová masáž)

Slouží k psychickému uvolnění, povzbuzení nervového a hormonálního systému a jeho řídicích funkcí, pomáhá věcné mysli a funkci mozku.